headline
Geography
(copy 2)

Разположен в средата на Югоизточна Азия, Тайланд е сърцето на региона. Ако погледнем картата на Тайланд, ще открием, че формата, очертана от границите му, наподобява слонска глава: главата и ушите са северната и източната част на страната, докато хоботът се е проточил надолу между Андаманско море и Тайландския залив.

Голяма част от границите на Тайланд със съседните държави са естествени, природни – планинската граница с Мианмар на север и запад, река Меконг пък разделя Тайланд от Лаос на север и изток, а границата с Камбоджа е образувана от Меконг и планината Донграк.

Със своите 514 000 кв. км Тайланд се нарежда на 50-то място по територия сред държавите в света. Големината на Тайланд е почти колкото тази на Испания. Разположен на 15° северна ширина, Тайланд има тропически климат със средногодишни температури между 19°С и 38°С. Мусонните валежи са главно в периода от май до юли, а по-сухият и хладен сезон е през ноември и декември. Въпреки че цялата територия на Тайланд се намира в тропическия пояс, четирите района на страната се различават географски един от друг.

Планинският хребет, служещ на запад за граница с Мианмар, увеличава надморската си височина в северна посока, докато достигне най-високата си точка – вр. Дои Интханон (2 565 м н.в.).  Там се отчитат и най-ниските температури през зимата.

В североизточната част на Тайланд, там, където Кралството граничи с Лаос, се намира платото Корат, което се простира на юг към границата с Камбоджа. Североизточният регион Исан е и най-гъсто населеният (като изключим Банкок), с много оживени областни столици.

Вътрешността на Тайланд е доминирана от Централната равнина, наречена още и „Оризовата купа на Азия“. През нея протича река Чао Прая, напоявайки обширните оризища, след което пресича многомилионната столица и се влива в Тайландския залив.

Протягайки се на юг по Малайзийския полуостров, източеният хобот на въображаемия слон разделя Андаманско море от Тайландския залив. По двата бряга на полуострова се намират и тайландските плажове и острови. В древността прислонените заливи по провлака били важни пристанища по стратегическите търговски пътища, сега островите Пукет и Самуи са също толкова важни туристически дестинации. Двете крайбрежия предлагат също многобройни исторически забележителности, както и национални паркове, природни резервати, тропически гори, водопади и плажове.

Освен на тези природни, географски региони, Тайланд е разделен и на 76 области, като Банкок е политическата, търговска и индустриална столица на страната. В Банкок са и най-разнообразни възможностите за образование и забавление.